Vzdělávání zaměstnanců

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Logo OPZ

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012246

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Děčínský stavební podnik s.r.o.

Výzva č. 097 OPZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.

Cílem projektu, který byl zahájen 1.11.2019, je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí zaměstnanců společnosti Děčínský stavební podnik s.r.o., která sídlí v Děčíně. Celkem 28 zaměstnanců absolvuje série kurzů zaměřených na měkké a manažerské dovednosti a obecné IT.

V období 24 měsíců překročí všech 28 zaměstnanců, z toho 6 starších 54 let, bagatelní podporu. Celkové plánované náklady projektu jsou 1 207 808 Kč